اقتصاد (غیر)سیاسی بیت‌کوین

مترجم: نوید نزهت

شکاف بین اقتصاد واقعی و اقتصاد کاغذی به ظن قوی همان عاملی بود که موجب بروز بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و خلق بدهی‌هایی هنگفت شد که به نظر می‌رسد دولت‌ها، کسب‌وکارها و خانوارها حتی امروز نیز ناتوان از بازپرداخت آن باشند. به همین اعتبار، بسیاری چنین ادعا می‌کنند که به‌جای تلاش و تقلا برای خلق پول بر مبنای منطق بدهی، مقامات باید بر تأمین مالی بخش تولیدی اقتصاد در عوض بخش سوداگری مالی آن تمرکز کنند. اما شاید بهتر باشد برای درک بهتر این دست مباحثات درباره کاستی‌های ابزاری و سازوکاری نظام مالی که در هر دو مقیاس محلی و جهانی، به شیوه‌ها و روال‌های متعدد بدیل و مکملی میدان دهیم و نگاهی به تاریخچه تکامل ارز داشته باشیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان