پلتفرم‌هایی برای تجارت نه ساختن جامعه‌ای انسانی‌تر

مصاحبه با یک محقق فیس‌بوک درباره تفاوت ایدئولوژی این شبکه با رسانه‌های سنتی
مترجم: اکبر منوچهری

حتى فيس‌بوك هم قبول دارد که پلتفرمش شدیدا نیازمند اتخاذ و اعمال استانداردهای تحریریه‌ای برای مطالبش است. ولی آیا توان چنین کاری را دارد؟ طی چهار ماه، مایک اَناني از واحد آنانبرگ دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، با اعضای یکی از پروژه‌هایی مصاحبه کرده که فیس‌بوک بیشترین دقت برای انجام آن را به خرج داده است: یک تیم راستی‌آزمایی با ترکیبی از کارمندان شش تحریریه مختلف، همگی منصوب‌شده برای کار دلهره‌آور شناسایی و آشکارسازی مطالب غلط و گمراه‌کننده‌ای که میان کاربران دست به دست می‌شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان