ما نیز مردمانیم

غیبت افراد دارای معلولیت در خروجی رسانه‌ها و درون تحریریه‌ها

دنیای امروز دنیای رسانه‌هاست همه می‌خواهند که از قدرت رسانه برای بیان خواسته‌ها و اهداف‌شان استفاده کنند و گروه‌ها و اقلیت‌ها در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. یکی از این اقلیت‌ها و گروه‌های کم‌برخوردار افراد دارای معلولیت هستند، کسانی که معتقدند در رسانه‌ها آن‌طور که باید دیده نمی‌شوند.

براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، هر هشت دقيقه يك كودك معلول در جهان به دنيا مي‌آيد. حدود 500 ميليون معلول در جهان وجود دارند كه 80 درصد آن‌ها در كشورهاي جهان سوم ساكن هستند. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد 15 درصد از افراد هر جامعه معلول هستند كه در ايران اين آمار به بيش از 11 ميليون نفر مي‌رسد. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان