افزایش نابرابری اجتماعی در مصرف اخبار آنلاین

حرکت به سمت رسانه‌های دیجیتال برابری کسب خبر را کاهش می‌دهد
مترجم: سهیل افشار
تصویرسازی: اکسیوس

نابرابری اجتماعی همواره تعیین‌کننده میزان مصرف اخبار در جامعه است و در شرایطی که ما از یک محیط رسانه‌ای آفلاین با انتخاب‌های نسبتا محدود به یک محیط رسانه‌ای آنلاین با انتخاب‌های زیاد و رقابت شدیدتر برای جلب توجه حرکت می‌کنیم، نابرابری اجتماعی در مصرف اخبار ممکن است افزایش یابد.

تحقیقات پیشین درباره این موضوع نشان داده که وقتی انتخاب‌های رسانه‌ای افزایش پیدا می‌کند، ثروتمندان به اطلاعات بیشتری دست پیدا می‌کنند و فقرا اطلاعات کمتری می‌گیرند. در عین حال، آن‌هایی که به اخبار علاقمندند، خبر بیشتری مصرف می‌کنند اما آن‌هایی که کمتر علاقه دارند، اعتنایی به اخبار نمی‌کنند. تحقیقات همچنین نشان داده‌اند انتخاب اخبار از سوی افراد به موقعیت اجتماعی آنان بستگی دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان