الگوریتم تکثرگرا یا یکه‌سالار؟

صحنه‌هایی از نزاع در اجتماع‌های محاسبه‌شده
مترجم: فرید دبیرمقدم

مقدمه: مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که چگونه نظریه سیاسی می‌تواند به ما در ترسیم نقشه منطق‌های الگوریتمی در پس‌زمینه تصورات گوناگون از امر سیاسی یاری رساند. این مقاله، به‌کمک نظرات شانتال موف در مورد تکثرگرایی تنازعی (agonistic pluralism)، الگوریتم‌ها در زندگی عمومی را در ده صحنه مختلف به تصویر می‌کشد تا این سوال را مطرح کند: این الگوریتم‌ها چه نوع سیاست‌هایی را بازنمایی می‌کنند؟ الگوریتم‌ها در فضاهای آنلاینِ مملو از نزاع در گفتار عمومی کار می‌کنند، فضاهایی همچون یوتیوب و فیس‌بوک که دیدگاه‌های متضاد در آن‌ها در کنار هم قرار دارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان