الگوریتم‌سالاری و سرمایه‌داری نظارتی

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با الگوریتم‌ها اداره می‌شود
مترجم: امیررضا گلابی

الگوریتم‌ها قادرند زندگی‌ها را نجات دهند، فرایندهای بوروکراتیک را ساده کنند، بر کارایی مدل‌های سازمانی بیفزایند و حتی مولد مدل‌های کاری جدید باشند. با این‌حال، این توانایی را هم دارند که بر زندگی و کار مردم (مستقیم و غیرمستقیم) تاثیر ‏بگذارند و حتی تا حد دستکاری در اقتصاد، جامعه و سیاست پیش بروند. در فضای الگوریتم‌سالاری و سرمایه‌داری نظارتی، نقش ‏الگوریتم‌ها از اهمیتی روزافزون برخوردار می‌شود و همین امر موجب می‌شود که قدرت جهانی در دست تعداد معدودی از شرکت‌ها ‏متمرکز شود.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان