میراث دیجیتال شما

پس از مرگ‌تان چه بر سر اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی شما می‌آید؟
مترجم: فرزاد صالحی

بازخورد: مرگ در همه‌جای جهان اتفاق می‌افتد. ایرانی‌ها هم مثل ساکنان غرب و شرق عالم روزی می‌میرند و همان‌طور که در این مطلب می‌خوانید، میراثی دیجیتال به جا می‌گذارند. حفظ بقایای دیجیتال ما از دست افراد ناباب می‌تواند یکی از دغدغه‌های ما در دورانی باشد که هنوز مرگ روی خود را نشان نداده است. این متن گاهی اشاره‌ای دارد به شرایط و قوانین آمریکا که مقایسه آن با وضعیت کشور ما نشان می‌دهد چطور جای برخی از قانون‌گذاری‌ها یا وضعیت‌های لازم در بحث ارثیه‌های دیجیتال در ایران خالی است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان