هویت اجتماعی روزنامه‌نگاران در مقابل هویت حرفه‌ای

مترجم: سودابه رخش

روزنامه‌نگاری با چالش‌های بسیاری روبه‌روست، ولی من در این مقاله کوتاه بر هویت اجتماعی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای متمرکز خواهم شد. این هویت اجتماعی را یا روزنامه‌نگاران می‌سازند یا گروه‌های اجتماعی دیگر در زمینه اجتماعی- اقتصادی متمایزی برای آن‌ها می‌سازند، و در نظر همگان پیامدهای چشمگیری برای مشروعیت موسسه‌ای دارد که روزنامه‌نگار در آن کار می‌کند. این‌جا بر ایالات متحده متمرکز شده‌ام چون آن را بهتر می‌شناسم، ولی بر این باورم که مسئله مورد بحث من در سرتاسر جهان وجود دارد، در جاهایی که با رشد نابرابری اقتصادی و تفاوت‌های زیاد در زمینه منزلت اجتماعی روبه‌روییم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان