مترجم: سودابه رخش
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

هویت اجتماعی روزنامه‌نگاران در مقابل هویت حرفه‌ای

مترجم: سودابه رخش
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

روزنامه‌نگاری با چالش‌های بسیاری روبه‌روست، ولی من در این مقاله کوتاه بر هویت اجتماعی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای متمرکز خواهم شد. این هویت اجتماعی را یا روزنامه‌نگاران می‌سازند یا گروه‌های اجتماعی دیگر در زمینه اجتماعی- اقتصادی متمایزی برای آن‌ها می‌سازند، و در نظر همگان پیامدهای چشمگیری برای مشروعیت موسسه‌ای دارد که روزنامه‌نگار در آن کار می‌کند. این‌جا بر ایالات متحده متمرکز شده‌ام چون آن را بهتر می‌شناسم، ولی بر این باورم که مسئله مورد بحث من در سرتاسر جهان وجود دارد، در جاهایی که با رشد نابرابری اقتصادی و تفاوت‌های زیاد در زمینه منزلت اجتماعی روبه‌روییم.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است