بخت گمراه در فضای مجازی

اخبار کذب و سخنان جعلی مشاهیر در شبکه‌های اجتماعی
طرح: ساینس

از آن‌جا که هدف این نوشته نقد دلبستگی ساده‌انگارانه به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منابع لایزال کسب دانش و آگاهی و وصول به حقایق ازلی و ابدی است و همچنین نقد شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عرصه‌هایی که با آزادی بی‌حدوحصرشان در نشر اخبار و اطلاعات، بدون کسب اطمینان از صحت‌و‌سقم آن‌ها، به این دلبستگی دامن می‌زنند، پیش از رفتن بر سر اصل مطلب این تاکید لازم است که غرض نگارنده از این نقد هیزم گذاشتن زیر آتش تعطیلی شبکه‌های اجتماعی و فیلترکردن آن‌ها نیست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان