تکثیر یک ساختار منسوخ در عصر شبکه‌ها

نقد بندبه‌بند پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

مقامات رسمی مدام از متولی نداشتن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در داخل کشور می‌گویند و از نظر عملی نیز راه‌حل‌های ساماندهی این وضعیت صرفا به دو راه‌حل فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تزریق بودجه به پیام‌رسان‌های داخلی منجر شده است. سومین راه‌حل اما یک متن حقوقی بوده که تعدادی از نمایندگان مجلس تحت عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» آن را به هیات‌رییسه مجلس ارائه داده‌اند. این طرح به شبکه‌های اجتماعی توجهی ندارد و صرفا پیام‌رسان‌های موبایلی را مد نظر قرار داده که نشان می‌دهد در وضعیت فعلی جامعه ایران سامان‌دادن به پیام‌رسان‌ها بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاران اهمیت دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان