این‌جا صدای نو است

نگاهی به تجربه ساخت یک پادکست خبری شبانه توسط روزنامه‌نگاران یک روزنامه تعطیل‌شده
عکس: ایرنا

1. تصور کنید می‌خواهید یک هندوانه بسیار بزرگ را جابه‌جا کنید، آن وقت است که دیگر حتی مهم نیست مقصد این جابه‌جایی کجا باشد. بزرگی هندوانه به اندازه‌ای هست که هر مقصدی را بی‌معنا کند و به‌قول معروف «حاجی یه تکون». از نگاه من، کار «رادیو صدای نو» در همان جلسه اول چنین چیزی بود. یک هندوانه بزرگ که باید گروهی آن را برمی‌داشتیم و از نقطه مثلا الف به نقطه ب می‌بردیم. شباهت کاری که قرار بود با این هندوانه بکنیم با تلقی سوسور از مفهوم انتقال پیام دقیقا در همان اول طرح موضوع رادیو، طنز باحالی داشت و نظرم را جلب کرد. اگر بلد می‌شدیم هندوانه‌ای به این بزرگی را جابه‌جا کنیم، پس یاد گرفته بودیم مثل یک رسانه واقعی حامل پیامی از یک نقطه به نقطه دیگر باشیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان