«تریبون» کاستی‌های یک حرفه

نشریه‌ای نوپا برای روشن‌کردن وضعیت صنفی خبرنگاران ایران

اواسط شهریور 97 پشت میزم نشسته بودم و همان‌طور که داشتم اشکال ناموزونی روی یک تکه کاغذ می‌کشیدم به صدای بلندی که در تحریریه روزنامه پیچیده بود گوش می‌دادم: «همه‌جا همین‌طوریه…» این جمله را معاون سردبیر در چند روز گذشته، بارها تکرار کرده بود، در جواب خبرنگارانی که پرسیده بودند چرا حقوق مردادماه‌شان پرداخت نشده است؟ حالا دیگر به‌جای کشیدن اشکال ناموزون، بخشی از درآمدم را هم روی کاغذ نوشته بودم!

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان