پیشتازی در اخبار گرافیکی

دپارتمان گرافیک رویترز بزرگ‌ترین تولیدکننده چندرسانه‌ای خبری جهان

خبرگزاری رویترز با اینکه قدمتش به قرن نوزدهم می‌رسد و اوایل کار با کبوتر نامه‌بر اخبار بورس اروپا را به اقصی‌نقاط جهان می‌رساند اما طی پیشرفت‌های ارتباطی تاریخ، سعی کرده خود را با تکنولوژی‌های روز توسعه دهد و از پیشرفته‌ترین ابزارها و فنون خبری بهره بگیرد. این خبرگزاری همیشه متن را به‌عنوان یکی از محتواهای پایه خود تولید کرده اما حالا فراتر از متن، متکی به تولید صوت، تصویر و گرافیک است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان