مسیر معکوس تولید علم

ویکی‌پدیا به مقاله‌های علمی شکل می‌هد
مترجم: فرشاد متین

بازخورد: استفاده از ویکی‌پدیا در ایران نیز مثل همه جای دنیا رونق زیادی دارد و به میزان استفاده آن نیز افزوده می‌شود. شیوه خاص تولید محتوا در این دانشنامه آنلاین و قابل‌ویرایش آن را به محبوب‌ترین مراجع دانش عمومی تبدیل کرده است. در کشور ما نیز بسیاری از افراد هستند که می‌گویند اعتبار علمی ویکی‌پدیا چندان زیاد نیست و استناد به آن کاری جدی به حساب نمی‌آید. این مقاله می‌گوید چنین بحثی در تمام جهان وجود دارد و اتفاقا اگر ویکی‌پدیا را از این نظر بتوان محدود کرد، از جهات ناخواسته دیگری از دنیای ما سر درمی‌آورد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان