مانیفستی برای قرن بازی‌گوشی

مترجم: سینا برزگر

بازی‌ها قدمت‌شان به عصر باستان می‌رسد

مثل موسیقی ساختن، قصه گفتن و خلق تصاویر، بازی‌کردن هم بخشی از معنای انسان بودن است. شاید بازی اولین نظام تعاملی باشد که گونه ما ابداع کرده است.

فناوری‌ دیجیتال رونقی تازه به بازی داده است

ظهور کامپیوترها مقارن بوده با رواج دوباره بازی‌ها در فرهنگ ما. این امر اتفاقی نیست. بازی‌هایی مثل شطرنج، گو1 و منچ بسیار شبیه کامپیوترهای دیجیتال هستند، یعنی همان ماشین‌هایی که کارشان تولید و ذخیره حالت‌های عددی است. از این نظر، کامپیوترها بازی‌ها را خلق نکرده‌اند، بازی‌ها کامپیوترها را خلق کرده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان