عصر آمیخته به بازی

بازی‌کاری چیست و چگونه کار می‌کند

گروه نظریه:‌ یک روز کاری معمولی در جوامع امروزی انباشته از تصاویری ا‌ست که پیوند چندانی با روزگار سنتی کار ندارد: کارمندی از شرکت یوتیوب در سیلیکون ولی کالیفرنیا پس از ترک دفترش با خوشحالی بر روی یک سرسره بادی غول‌آسا سر می‌خورد تا به اتاق پذیرش مرکزی شرکت برسد. کارمندان شرکت گوگل در بوستون، پس از بازی گلف، در جلسات کاری خود با همکار جدیدی آشنا می‌شوند که کسی جز یک خرس قهوه‌ای عروسکی نیست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان