چرا باید آهسته بخوانیم؟

وقت آن است که نگاه‌های اجمالی به صفحه‌های روشن‌مان را متوقف کنیم
مترجم: سارا داوودی

آیا ما در عصر ديجيتال، محکوم به مطالعه سرسری هستیم؟ به نظر می‌آید تکنولوژی مانع مطالعه آهسته و عمیق است. بالا و پایین کردن یک صفحه تنها با یک انگشت، نسبت به ورق‌زدن صفحات یک کتاب ذاتا توجه کمتری می‌خواهد. مطالعه از روی صفحه روشن، به‌خصوص صفحه تلفن همراه، چشم‌هایتان را خسته می‌کند و توقف موقت در خوانش یک متن برایتان سخت است. همچنین نوشتن آنلاین نیز بیش از نوشتن بر کاغذ، به سطحي و فهرست‌وار بودن گرایش دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان