بن بر سر شاخ بریدن

فرهنگ حذف و ستیز در فضای مجازی
طرح: وایرد

هیاهوهایی که رفتار و گفتار بزرگان هنر و ادبیات ایران یا احیانا رو شدن سندی از آن‌ها گاه و بی‌گاه در شبکه‌های اجتماعی برمی‌انگیزد و در مواقعی رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای را نیز از خود متاثر می‌کند، برخلاف دیدگاه خوش‌بینانه و ساده‌دلانه نسبت به شبکه‌های اجتماعی، نه مصداق گسترش حوزه عمومی و فرهنگ گفت‌وگوی انتقادی در این شبکه‌ها بلکه مصداق تشدید فرهنگ و زبان حذف و ستیز در فضای مجازی است و نشانه‌ای از شوق وافر نه‌فقط افراد عادی بلکه مدعیان مجازی دانش و فرهیختگی، به فروکاستن نقد و انتقاد در حد و حدود حقیرانه افشاگری‌هایی از جنس گاسیپ‌های نشریات زرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان