مترجم: ساعد یزدانجو
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

چورنالیسم

تولید انبوه و پشت‌سرهم خبرها با روزنامه‌نگاری چه می‌کند؟
مترجم: ساعد یزدانجو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

بازخورد: جهان روزنامه‌نگاری دچار یک نوع سری‌دوزی و تولید انبوه اخبار شده که نیک دیویس آن را «چورنالیسم» (Churnalism) نامیده است. دیویس روزنامه‌نگار تحقیقی است که موضوع یکی کندوکاوهایش را عملکرد خود رسانه‌ها قرار داد و با همکاری روزنامه گاردین آن را منتشر کرد. او حاصل این کارش را در کتابی با عنوان «اخبار زمین مسطح» (Flat Earth News) ارائه کرد. دیویس در این کتاب روی رسانه‌های بریتانیا تمرکز می‌کند اما الگوی آن را به سراسر جهان تعمیم می‌دهد. همین الگو در رسانه‌های ایران هم دیده می‌شود. منظور دیویس از عنوان کتابش، «اخبار زمین مسطح»، این بود که اخباری وجود دارند که ناراستی‌های مسلم را در قالب حقیقت جا می‌زنند، حتی در این حد که بگویند زمین گرد نیست و مسطح است. آلن راسبریجر که در زمان انتشار کتاب در سال 2008 سردبیر گاردین بود،‌ در کتابی که اخیرا منتشر کرده («خبر فوری: از نو ساختن روزنامه‌نگاری و چرایی اهمیت آن در زمانه کنونی») داستان فشارهایی را تعریف کرده است که روی گاردین بود تا همکاری با نیک دیویس را در این پروژه قطع کند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است