چورنالیسم

تولید انبوه و پشت‌سرهم خبرها با روزنامه‌نگاری چه می‌کند؟
مترجم: ساعد یزدانجو

بازخورد: جهان روزنامه‌نگاری دچار یک نوع سری‌دوزی و تولید انبوه اخبار شده که نیک دیویس آن را «چورنالیسم» (Churnalism) نامیده است. دیویس روزنامه‌نگار تحقیقی است که موضوع یکی کندوکاوهایش را عملکرد خود رسانه‌ها قرار داد و با همکاری روزنامه گاردین آن را منتشر کرد. او حاصل این کارش را در کتابی با عنوان «اخبار زمین مسطح» (Flat Earth News) ارائه کرد. دیویس در این کتاب روی رسانه‌های بریتانیا تمرکز می‌کند اما الگوی آن را به سراسر جهان تعمیم می‌دهد. همین الگو در رسانه‌های ایران هم دیده می‌شود. منظور دیویس از عنوان کتابش، «اخبار زمین مسطح»، این بود که اخباری وجود دارند که ناراستی‌های مسلم را در قالب حقیقت جا می‌زنند، حتی در این حد که بگویند زمین گرد نیست و مسطح است. آلن راسبریجر که در زمان انتشار کتاب در سال 2008 سردبیر گاردین بود،‌ در کتابی که اخیرا منتشر کرده («خبر فوری: از نو ساختن روزنامه‌نگاری و چرایی اهمیت آن در زمانه کنونی») داستان فشارهایی را تعریف کرده است که روی گاردین بود تا همکاری با نیک دیویس را در این پروژه قطع کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان