روزنامه‌نگاران متخصص

چند نکته درباره شبکه‌های اجتماعی، توهم آگاهی و کتاب‌نخواندن خبرنگاران

زمانی که کتاب «آتش» عباس کیارستمی منتشر شد او در جلسه رونمایی کتابش، «آتش» را پاسخی به وضعیت زمانه دانسته بود. «آتش» گزیده‌ای از غزلیات شمس است که چند سال پیش با انتخاب و ویرایش کیارستمی منتشر شد و او پیش از آن همین کار را با سعدی و حافظ هم کرده بود. کیارستمی در آن جلسه گفته بود که «پس از انتشار دو مجموعه حافظ و سعدی بارها دیدم که انتخاب‌های من به صورت اس‌ام‌اس دست‌به‌دست می‌چرخید. شعرهای شمس هم همین قابلیت را دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان