همه‌جا بودن و هیچ‌جا نبودن

مصائب کتاب‌خواندن در عصر پسااینترنت
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

دوستی از روزنامه‌نگاران حوزه اجتماعی نقل می‌کرد که وقتی اتومبیل خرید دبیرش به او گفت حالا خواهی دید چه‌قدر سوژه‌هایت آب خواهد رفت چون دیگر کمتر با مردم سر و کار خواهی داشت.
محمد بهارلو در یادداشتی درباره احمد محمود نوشته است که او سودای ایرانگردی به‌سبک قدما را در سر می‌پرورانده است. سفری دور ایران نه با اتومبیل بلکه پای پیاده یا با الاغ یا دست بالا با دوچرخه و اسباب و لوازمی که قدما در عصر پیشامدرن با آن سفر می‌کرده‌اند. بهارلو به یاد می‌آورد که محمود ‌چطور با قوه تخیل بی‌نظیرش چندوچون و ملزومات این سفر را با جزئیات روی کاغذ آورده بود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان