مترجم: امیرحسین احمدی و هلیا نیکزاد دینان

فنلاند پیروز بر اخبار جعلی

چطور می‌توان شهروندان را با تفکر انتقادی برای زندگی در دنیایی پیچیده آماده کرد
مترجم: امیرحسین احمدی و هلیا نیکزاد دینان

بازخورد: اخبار جعلی همه‌جا بالای سر ما می‌چرخند تا ضربه خود را وارد کنند. در کشور ما مدام گفته می‌شود که باید با «فرهنگ‌سازی» یا بالابردن «سواد رسانه‌ای» با اخبار جعلی مقابله کرد اما عملا این مسایل به ناسزا گفتن به محتواهای فضای مجازی ختم می‌شود. مطلب حاضر نمونه‌ای عملی است در فنلاند که نشان می‌دهد چطور می‌توان به دانش‌آموزان یاد داد که اطلاعات غلط را از درست تشخیص دهند، بدون اینکه بخواهند چیزی را به اسم سواد رسانه‌ای به آن‌ها تحمیل کنند. البته مطلب به‌طور ضمنی تصویری مثبت از آمریکا و تصویری منفی از روسیه نشان می‌دهد که در اینجا اهمیتی ندارد و برای ما نحوه برخورد فنلاند با اخبار جعلی مهم بوده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان