استراتژی‌های مقابله با اخبار جعلی

طرح: اکسیوس

درباره بدی‌های اخبار جعلی، نحوه شکل‌گیری آن و چرایی داغ‌شدن این موضوع بسیار گفته‌اند. روی صحبت بیشتر مطالب معطوف به روزنامه‌نگاران است، درحالی‌که بخش اساسی محتوای روزنامه‌نگارانه را روابط‌عمومی‌ها تولید می‌کنند. كارگزاران روابط‌عمومي بايد بتوانند اخبار جعلي و ميزان خطر آن را براي سازمان تشخيص دهند. از این رو، در این یادداشت سعی شده انواع اخبار جعلی مشخص شود و به‌اختصار نشان داده شود که استراتژی مواجهه با آن چیست. اطلاعات تاییدنشده، غلط یا جعلی دو سویه منفی و مثبت دارند:

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان