جهان در خطر بازگشت به عصر تاریکی

چند پیش‌بینی درباره اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در سال 2019
طرح: گاردین

مركز شورنستاین (Shorenstein) وابسته به دانشگاه هاروارد كه در حوزه رسانه، سیاست و سیاست‌گذاری عمومی تحقیق می‌کند در مه 2017 گزارشی درباره مبارزه با اخبار جعلی تهیه کرد كه در آغاز آن به بخش‌هایی از مقاله‌ای با عنوان «اخبار جعلی و مردم» كه در سال 1925 در یك مجله چاپ شده بود، استناد ‌شده است. این مقاله نشان می‌دهد كه حدود یك سده پیش زنگ هشدار درباره نقش احتمالی فناوری تلگراف - كه در آن زمان نوظهور تلقی می‌شد - در گسترش آسیب ناشی از اخبار جعلی به صدا درآمده بود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان