سقوط اعتماد به رسانه‌ها

نگاه به رسانه‌ها منفی‌تر شده اما شفافیت هم چاره آن نیست
مترجم: سارا داوودی
طرح: گاردین

آیا بدگمانی زیادی نسبت به روزنامه‌نگاران به وجود آمده؟ این اتفاق برای دوران ما یک هشدار است و این احساس را برمی‌انگیزد که اوج‌گیری احساسات ضدرسانه‌ای اکنون به حادترین نقطه خود از زمانی رسیده که نظام جمهوری [در آمریکا] بنیان گذاشته شد. در واقع، روسای جمهور از جورج واشنگتن به این سو، از جمله توماس جفرسون (که مجسمه‌اش بیرون دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا نصب شده، جایی که من آن‌جا کار می‌کنم)، روزنامه‌ها را پر از دروغ ارزیابی می‌کردند. سردبیران برای هم احترام چندانی قائل نبودند و گاهی با دوئل یکدیگر را به مبارزه می‌طلبیدند. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان