مرز پررنگ همچنان پابرجاست

محتواهای پولی مشخص لابه‌لای مطالب تحریریه نیویورک تایمز

بازخورد: رسانه‌ها برای بقا ناچارند آگهی بگیرند و شیوه‌های تبلیغات هر روز پیچیده‌تر و پنهان‌تر می‌شوند. محتواهای پولی و اسپانسری یکی از نمونه‌های جدید تبلیغات است که اکنون به عرصه آنلاین و ویدیو هم سرایت کرده. در ایران محتواهای پولی گسترش زیادی پیدا کرده‌اند و بدون هیچ قواعد خاصی منتشر می‌شوند. مهم‌ترین اصل حرفه‌ای محتواهای پولی تمایز آن با محتوایی است که تحریریه تولید کرده اما اغلب در کشور ما مطالب تبلیغاتی در کنار خبرهای اصلی رسانه می‌آیند بدون اینکه از آن جدا شده باشند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان