اوتیسم و ارتباط اجتماعی

مترجم: فرشاد متین

مشکل داشتن در ارتباط همواره ویژگی اصلی اوتیسم قلمداد شده است. با این‌حال تفاوت‌هایی مهم و جدی در نحوه برقراری ارتباط کسانی که اوتیسم دارند وجود دارد. این تفاوت‌ها نه‌فقط بازتاب شرایط متفاوت آن‌ها بلکه انعکاسی از پیچیدگی خود مسئله ارتباط است - یعنی دایره لغاتی که حین ارتباط استفاده می‌شود، ترتیب استفاده از آن‌ها، نگاه چشم‌درچشم به مخاطب، حرکات صورت، حرکات بدنی و سایر علائم غیرکلامی. کوچک‌ترین مشکل در هر کدام از این زمینه‌ها ممکن است بر مشکلات اجتماعی افراد دارای اوتیسم بیفزاید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان