تهدیدی علیه آزادی مطبوعات

مترجم: سودابه رخش

کیفرخواست وزارت دادگستری دولت ترامپ علیه آسانژ تهدیدی جدی علیه آزادی مطبوعات نه‌تنها در ایالات متحده بلکه در سرتاسر جهان است. اتهام و درخواست استرداد دولت آمریکا که مبنای دستگیری جولیان آسانژ از سوی پلیس بریتانیاست، بعد از لغو رسمی پناهندگی او در سفارت اکوادور، کیفرخواستی است علیه فعالان متعددی که در کار روزنامه‌نگاری تحقیقی‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان