بدون افشاگران دموکراسی نخواهیم داشت

گفت‌وگو با دنیل السبرگ پس از دستگیری آسانژ
مترجم: سیاوش آقازاده مسرور
السبرگ (راست) و آسانژ در یک میزگرد خبری

درحالی‌که جولیان آسانژ، تحت حفاظت شدید و‏ حداکثر اقدامات امنیتی پشت درهای بسته در بریتانیا، در انتظار سرنوشت خود ‏نشسته، دوستان و حامیانش - که بسیاری از آن‌ها اعتقاد دارند او یکی از تاثیرگذارترین ناشران دوران ماست - هوشیارند، قلم‌می‌زنند، در ‏حمایت از او به‌ سخن درآمده‌اند و خواهان آزادی فوری او هستند. صبح بعد از‏ بیرون‌کشیدن آسانژ از سفارت اکوادور، جلوی چشم ‏جهانیانی که به‌طور زنده شاهد نمایش روی صحنه بودند، به گفت‌وگو با افشاگر افسانه‌ای «اسناد پنتاگون» دنیل السبرگ نشستم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان