بهانه‌ای برای مجازات افشاگر

چرا پیگرد قضایی آسانژ برای آزادی رسانه‌ نگران‌کننده است؟
مترجم: ساعد یزدانجو

روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی مطبوعات سال‌ها نگران بودند آمریکا آسانژ را به‌خاطر انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با استناد به «قانون جاسوسی» تحت پیگرد قضایی قرار دهد. این سناریو می‌توانست موجبات یک رویه قانونی ویرانگر را برای موسسات خبری آمریکایی فراهم کند که اغلب چنین اطلاعاتی منتشر می‌کنند. سرانجام در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، مقامات آمریکا گفتند نمی‌توان او را مورد پیگرد قضایی قرار داد چون عواقبی احتمالی برای آزادی مطبوعات دارد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان