مظلومیت جولیان آسانژ

مترجم: امیررضا گلابی

دستگیری جولیان آسانژ نشان داد ادعای حاکمیت قانون و حقِ داشتن رسانه‌ آزاد به‌کل پوچ و بی‌معناست. قانون‌شکنی‌ سه دولت اکوادور، بریتانیا و ایالات متحده در ماجرای حصر آسانژ بسیار نگران‌کننده است. کار آن‌ها نشانه‌ای بود از جهانی که در آن زدوبندها، سوءاستفاده‌ها، فسادها، دروغ‌ها و جنایت‌ها، علی‌الخصوص جنایت‌های جنگی دولت‌ها و سردمداران دولت‌های شرکتی در سراسر جهان، از چشم عموم پنهان خواهد شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان