سرنوشت آسانژ

دستگیری موسس ویکی‌لیکس هشدار تاریخ است
مترجم: کاوه شکیب

لحظه‌ بیرون‌کشیدن جولیان آسانژ از سفارت اکوادور مظهر سرشت‌نمای ‏زمانه ماست: زمانه دست‌درازی قدرت بر حق، زور بر قانون و وقاحت بر شجاعت. شش مامور پلیس با زور و کتک این روزنامه‌نگار بدحال را کشان‌کشان بر زمین بردند. چشمانش سخت در هم رفته بود، تقریبا بعد هفت سال نور طبیعی به صورتش می‌خورد.

اینکه چنین ظلمی درست در قلب لندن، در سرزمین مگنا کارتا1، اتفاق افتاد باید همه دلواپسان جوامع «دموکراتیک» را سرافکنده و خشمگین کند. آسانژ یک پناهجوی سیاسی در حمایت قانون بین‌الملل بود، او به‌اتکای پیمان صریحی پناهندگی گرفته بود که خود بریتانیا یکی از امضاکنندگان آن است. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان