اینترنت بیشتر، مصرف برق بیشتر

افزایش ترافیک داده بر آینده الگوی استفاده از انرژی اثر می‌گذارد

فناوری ارتباطات و پردازش داده‌های ‏کلان امید به بهینه‌سازی مصرف انرژی را در آینده بیشتر کرده است. شبکه‌های هوشمند توزیع انرژی و شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا و نظارت بر الگوهای مصرف انرژی توسط کاربران، می‌توانند به کاهش مصرف کمک کند. اما از طرف دیگر تعداد دستگاه‌های متصل به شبکه‌ جهانی ارتباطات و خدمات مبتنی بر اینترنت افزایشی سرسام‌آور داشته است، خدماتی که به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره بدل شده‌اند و خود به افزایش حجم ترافیک مصرفی دامن می‌زنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان