امپراطوری روپرت مرداک

گزارش تحقیقی نیویورک تایمز درباره یک غول رسانه‌ای که دنیا را به هم ریخته است
مترجم: طاهره رحیمی
طرح: نیویورک تایمز

بازخورد: در آخرین روزهای منتهی به نوروز 1398، اوایل آوریل ۲۰۱۹، مجله نیویورک‌تایمز گزارشی تحقیقی درباره روپرت مرداک، غول رسانه‌ای، منتشر کرد. تا پیش از آن، هیچ رسانه‌ای نوشتاری چنین جامع و با جزئیات درباره مرداک و امپراطوری عظیمش و البته ارتباط آن با جریان روبه‌گسترش راست افراطی در جهان منتشر نکرده بود؛ گزارشی که نوشتن آن شش ماه طول کشید و در مدت شش ماه با بیش از ۱۵۰ نفر در سه قاره مصاحبه شد. نیویورک تایمز این گزارش را در سه بخش منتشر کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید قسمت اول گزارش است ‌‌که به ظهور مرداک تا شب پیروزی «دونالد ترامپ» پرداخته است. دو قسمت دیگر در دو شماره آینده بازخورد منتشر خواهد شد. ماجرای مرداک نمونه بارزی است از اینکه چطور رسانه‌های تجاری می‌توانند به قدرت گره بخورند و خلاف هدف اصلی ژورنالیسم عمل کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان