تلویزیون‌ها خاموش

چه کسانی تلویزیون نگاه نمی‌کنند؟ آن‌ها چه به دست آورده‌اند؟ چه از دست داده‌اند؟

«کی حال داره بره پای وسیله‌ای بشینه که اگه حوصله‌ت سر بره نمی‌تونی بزنیش جلو یا اگه چیزی رو از دست بدی نمی‌تونی برش گردونی». الهه دختری بیست‌ویک‌ساله‌ است با ظاهری کاملا امروزی که اغلب اوقات هندزفری به گوش دارد و به آهنگ‌های خارجی گوش می‌دهد. با آنکه حسابی اهل فیلم دیدن است، تلویزیون را برای این کار نمی‌پسندد. او می‌گوید نمی‌داند از چه وقت تلویزیون را کنار گذاشته اما دلیلش جایگزین‌هایی جذاب‌تر بوده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان