اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

تاریخ، اقتصاد سیاسی و سیاست اینترنت

فهم نادرست اینترنت چگونه شکل گرفت
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

کتاب «فهم نادرست اینترنت» نتیجه مواجهه انتقادی نویسندگان کتاب با اینترنت است. آن‌ها کوشیده‌اند بر خلاف خوش‌بینی‌های رایج، این پدیده جهانی را از زوایای تاریخی، جامعه‌شناختی و سیاسی بررسی کنند. جیمز کارن، ناتالی فنتون و درموند فریدمن هر یک دو مقاله در این کتاب دارند که در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، با عنوان نمای کلی، به مرور تاریخی شکل‌گیری و تکوین اینترنت اختصاص دارد و به نفوذ تدریجی بازار و تاثیر آن بر وضع قوانین محدودکننده اینترنت می‌پردازد.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است