بدیلی به‌نام «Unlike Us»

دنیایی ورای فیس‌بوک

مترجم: سیاوش آقازاده مسرور

چند نقل قول‌ از خوره‌ها برای فرهنگ دوران بعد از خوره‌ها: «خیلی عادی شده که سربازها در ایست‌بازرسی‌های دولتی، درست مثل ایست‌بازرسی‌های داعش، درخواست گذرواژه فیس‌بوک کنند» (ارنست ماخ) - «از روزی می‌ترسم که تکنولوژی با انسانیت ما همپوشانی پیدا کند. در آن روز دنیا فقط نسلی از ابله‌ها خواهد داشت» (آلبرت اینشتن) - «می‌توانم یک فورد، تویوتا، ب‌ام‌دابلیو یا خودروی هوشمند بخرم و در همان جاده همیشگی برانم و از سوخت همیشگی استفاده کنم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان