فیس‌اپ دزد داده است؟

ماجرا فراتر از این‌هاست

مترجم: ساعد یزدانجو

چالش فیس‌اپ در چند هفته گذشته رسانه‌های اجتماعی را تسخیر کرده است. این «چالش» عبارت است از دانلود یک ابزار ویرایش عکس سلفی به‌نام «فیس‌اپ» که با استفاده از یکی از فیلترهایش صورت‌تان را دیجیتالی پیر می‌کند. سپس عکس چروکیده پیری خود را روی اینترنت می‌گذارید و همه قاه‌قاه می‌خندند. آن‌وقت دوپامین ترشح‌شده ناشی از جمع‌کردن چند تا لایک در بدن‌تان بالا می‌رود و دوباره بعد از اینکه یک اندوه وجودی شما را فرامی‌گیرد پایین می‌آید. چالش کامل می‌شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان