دو کلمه حرف حساب درباره مصرف برق بیت‌کوین

مترجم: کیوان مرادی

اگر همین‌طور پیش بریم استخراج بیت‌کوین کل برق جهان را تا سال 2020 مصرف خواهد کرد.

تیترهایی نظیر این اعصابم را به هم می‌ریزد چون اولا، تخمینی نامعتبر است از محاسباتی بسیار ساده‌سازی‌شده که در حد حدس و گمان است و ثانیا (که اهمیتش البته از اولی کمتر است)، در استخراج بیت‌کوین از برق استفاده می‌شود، نه (معمولا) از سایر اشکال انرژی.

بیش از دو دهه است که در حال تحقیق روی برق مصرفی دستگاه‌های کامپیوتری هستم، بنابراین می‌توانم چند کلمه‌ای در مورد این جوزدگی اخیر مردمی که قوه نقادی خود را تعطیل کرده‌اند صحبت کنم.

در این نوشته، قصد دارم بگویم چگونه آدم‌های معقول می‌توانند درباره مصرف برق بیت‌کوین جوزده نشوند.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان