بیت‌کوین: تشنه انرژی

آرای موافقان و مخالفان درباره تاثیر مخرب بیت‌کوین بر زمین

گروه فناوری: پرونده اصلی شماره پنجم «بازخورد» به بیت‌کوین اختصاص داشت. در آن پرونده بیت‌کوین به‌عنوان یک نمونه از بیش از 1600 ارز رمز‌نگاری‌شده یا ارز دیجیتال موجود بررسی شد. بنا بود به این سوال پاسخ دهیم که آیا بیت‌کوین، پس از یک دهه، در تحقق وعده و وعیدهایش موفق بوده یا نه.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان