پادشاهی تیترها در پلتفرم‌های خبری نوین

مترجم: کیوان ابوذر

از شما می‌خواهم خودتان را در وضعیتی تصور کنید که دارید یک مطلب خبری بدون تیتر را می‌خوانید. موضوع مطلب روشن نیست، مرکز توجه آن مبهم و کلامش فاقد مضمون است. در واقع شما دارید نوعی گزارش خبری می‌خوانید، نه یک مطلب. سرخط‌ها مقدمه‌سازی می‌کنند، به متن شکل می‌دهند و برای آن مضمون می‌سازند. متن را وزین و معنادار می‌کنند و اعتبار بیشتری بدان می‌بخشند. آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل خبر به مطلب دارند. آن‌ها در بلندمدت تاثیر ویژه‌ای بر نحوه بازگویی و ثبت مطالب و نهایتا تبدیل‌شان به خاطرات و سرگذشت‌ها دارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان