خبرهای روستا ارزشی برای شهر ندارد

نقش رسانه‌ها در زندگی کشاورزان ایرانی
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

«نه کتابخانه‌ای در روستا هست، نه مجله و روزنامه‌ای به دست ما می‌رسد، نه اینترنت درست‌ودرمانی که بخواهیم استفاده کنیم. اگر هم باشد که خودمان سوادش را نداریم. همین شده که بی‌خبر کنج این روستا افتاده‌ایم.» علی پسر بلقیس چوپانی است که سنش به 50 سال می‌رسد و در روستای کچومثقال در اردستان، تعدادی گوسفند و بز دارد.

سایر کشاورزان و دامداران روستا همان حرف‌های علی را می‌زنند، چه آن‌هایی که صاحب مرغداری‌های بزرگ در روستا هستند چه کسانی که با تکه‌زمینی یا باغ اناری یا تعدادی بز و گوسفند معیشت خود را تامین می‌کنند. روستا کنج آرامی است که آن‌ها را از معرض رسانه‌ها دور کرده.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان