شهرت جهانی یک صفحه اینستاگرام محلی

مهاجران افغانستانی در مشهد و پروژه «اِوری‌دِی گلشهر»
عکس: ابراهیم مبارز

با یک حساب کاربری در اینستاگرام ثابت کرده است می‌توان چشم بیش از 65هزار بیننده را با زوایای گلشهر، محله‌ای کوچک در مشهد، آشنا کرد: «گفتیم ما نه قاره‌ایم، نه کشور و نه شهر مجزا. ما در جغرافیای محله‌ای کوچک به اسم گلشهر ساکنیم که هیچ پتانسیل دیگری ندارد به غیر از آدم‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند. درست است مهاجر و افغانستانی هستیم، اما بیاییم بر روی اسم گلشهر جوری کار کنیم که گلشهر را تمام دنیا بشناسند».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان