نماد روزنامه‌نگاری تحقیقی اروپا

رودلف اوگشتاین موسس اشپیگل و مهم‌ترین روزنامه‌نگار آلمانی قرن بیستم بود

اشپیگل به آلمانی یعنی آینه. اما همین کلمه نام پرفروش‌ترین هفته‌نامه خبری آلمان هم است. اشپیگل را غالبا با روزنامه‌نگاری تحقیقی‌اش می‌شناسند، با مطالب طولانی و ادبیات فاخرش. این هفته‌نامه 55 سال یک سردبیر داشت. در واقع، رودلف اوگشتاین که موسس این هفته‌نامه بود، از سال 1947 تا سال 2002 که درگذشت سردبیری این مجله را برعهده داشت و طی نیم قرن مشهورترین روزنامه‌نگار آلمان بود. دو سال قبل از مرگ اوگشتاین، موسسه بین‌المللی مطبوعات او را یکی از پنجاه قهرمان آزادی رسانه‌های جهان اعلام کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان