روزنامه‌نگاری با واقعیت مجازی

تکنولوژی‌های همه‌جانبه روزنامه‌نگاری سنتی را تغییر می‌دهند
مترجم: ویدا اصغری

تعداد روزافزونی از موسسات خبری بزرگ در حال تجربه‌ واقعیت مجازی و سایر تکنولوژی‌های همه‌جانبه (immersive) مثل ویدیوی 360 درجه هستند [نوعی تکنولوژی که می‌کوشد دنیای واقعی را به دنیای مجازی ببرد، به صورتی که تفاوت آن با واقعیت قابل تشخیص نباشد]. علت این کارشان میل به کشف فرصت‌های تازه برای درگیرشدن با مخاطب و کسب سود بیشتر است. تکنولوژی چندجانبه نوعی تکنولوژی سه‌بعدی است که محیطی مجازی را برای مخاطب می‌سازد و می‌تواند همه جوانب موضوع را به‌صورت تعاملی نظاره و دنبال کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان