همه خبرها جهانی‌اند

مشکلات روزنامه‌نگاران درسرتاسر دنیا مشابه است
مترجم: سهیل افشار

روزنامه‌نگاران همیشه کوته‌بین بوده‌اند. خبرنگاران مایلند روی مطالب خود و روی حوزه‌های خبری خود متمرکز شوند. ارزش خبری وابسته است به منافع محدود یک جامعه مشخص. اینترنت از برخی لحاظ ما را از فضای منزوی خودمان بیرون کشیده و این امکان را فراهم کرده که دایره مخاطبان خود را تا حد زیادی گسترش بدهیم. با این‌حال، در بیشتر درگاه‌های خبری این گسترش اتفاق نیفتاده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان