شهر رسانه‌های محلی ایران

رسانه‌های چاپی هنوز جایی مهم در سبد خانوار سیرجانی‌ها دارند

مردی فرزند تازه‌به‌دنیاآمده‌اش را در بیمارستان از دست داده است. شکواییه‌ تنظیم می‌کند و به دفتر یکی از نشریات شهر می‌برد. از خبرنگاران نشریه می‌خواهد به بی‌مسئولیتی پزشک متخصص اطفال اعتراض کنند و گزارشی درباره این حادثه بنویسند. خبرنگار هفته‌نامه محلی نیز به سراغ رییس بیمارستان می‌رود و در گفت‌وگویی مفصل وضعیت این پرونده و سایر نیازهای بیماران را بررسی می‌کند. در یکی دیگر از نشریات محلی شهر، جلسه پرحاشیه انتخاب هیات‌رییسه شورای شهر بررسی می‌شود و نویسنده با یادآوری صورت‌بندی سیاسی طیف‌های حاضر در شورا از تعمیق «دو قطبی» سیاسی در شهر انتقاد می‌کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان