قلمی تند و جوان آمیخته به فلسفه اجتماع

نثر ملک‌الشعرای بهار چه ویژگی‌هایی داشت؟

برای بسیاری از ما ایرانی‌ها نام ملک‌الشعرا بهار با «ای دیو سپید پای دربند» پیونده خورده و با مستزاد معروف «مرغ سحر ناله سر کن» که به حافظه جمعی ما بدل شده است. بهار در شعر و ادب فارسی چنان جایگاه رفیعی دارد که سایر وجوه کار او را تحت‌الشعاع قرار داده است، چنانکه کمتر از بهارِ روزنامه‌نگار سخن به میان آمده است. محمدتقی بهار در مقاطع مختلفی از زندگی خود - از اسفند 1287 تا آذر 1322 - به روزنامه‌نگاری پرداخت، یعنی در سه مقطع تاریخی مشروطه، دوره رضاخانی و پس از شهریور 1320.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان