کلاسیک‌ها را بیرون کلاس باید خواند

پیشنهاد چند متن از ادبیات قدیم فارسی برای روزنامه‌نگاران

منوچهر بدیعی، مترجم ادبی، در مصاحبه‌ای تصویری که اخیرا از او در فضای مجازی منتشر شد گفت هیچ شاهکاری نیست که چیزی از گذشته در آن نباشد. منظور بدیعی البته بیشتر مقوله بینامتنیت بود و ارجاع یک اثر ادبی به آثار شاخص پیش از خود. حرف او را اما به‌مفهومی وسیع‌تر هم می‌توان گرفت و گفت هیچ شاهکار ادبی نیست که بدون شناخت نویسنده‌اش از آثار ادبی شاخص پیش از خود پدید آمده باشد، حتی اگر آن شاهکار خط بطلانی بر تمام آن گذشته ادبی باشد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان