کتابخانه‌ها در عصر کتاب‌نخوانی

از خاوران تا ایران‌مال در جست‌وجوی کتابخانه مطلوب

سکوتی گسترده‌ در کتابخانه فرهنگسرای خاوران حاکم است. سکوت آدم را با کتاب‌ها مانوس می‌کند. اما چنین انسی این روزها در کتابخانه‌ای مثل کتابخانه فرهنگسرای خاوران وجود ندارد، حتی اگر ظاهرا سکوت همان سکوت روح‌نواز قبلی باشد. کتاب‌ها رفته‌اند و دیگر خبری از هجده‌نوزده‌ساله‌های کنجکاوی نیست که ساعتی مات و مبهوت به قفسه خاصی خیره شوند و به طبقه‌های بالای قفسه زل بزنند و فهرست کتاب‌ها را وارسی کنند. مخزن کتابخانه آشفته به نظر می‌رسد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان